• header1-1
  • header2-1
  • header4-1
  • header3-1

Кандидатстване

Информация за кандидатстудентските кампании по специалностите "Спортен мениджмънт" в ОКС "Бакалавър", ОКС "Магистър" и Следдипломна квалификация.

Брой статии:
2